Product

Product name

FOOD ALCOHOL 96% and 70%

 

Price

Contact

 

Materials

Mật Rỉ, Củ Sắn, Gạo (Molasses, Cassava Roots, Rice )

 

Dimension

Bao bì nhựa 20 lit,30 lit,200 lit
(Packaging Materials : Jerry Can 20L, 30L, 200L)

Bồn nhựa 1000 lít
(IBC Tank 1000L)

Bồn inox 20 m3, 30m3, 40 m3
(Inox Tank : 20m3 , 30m3, 40m3)

 

Description

CỒN THỰC PHẨM 96% (Ở 15-20 ĐỘ C)
Food Alcohol 96% (at 15-20 Celsius Degrees)

Công dụng (Uses)
Dùng để sát trùng tay-chân, trang thiết bị, máy móc trong công nghiệp sản xuất thực phẩm, hóa dược, mỹ phẩm
(Used to disinfect hands-feet, equipment and machines in food, pharmaceutical and cosmetic industries)

Chất lỏng không màu, trong suốt, có mùi thơm nhẹ đặc trưng
(A colorless, transparent liquid, light characteristic odor)

Standard
Đạt tiêu chuẩn QCVN 6-3:2010/BYT do Bộ Y Tế Ban Hành 2010
(Standard QCVN 6-3: 2010 / BYT standards issued by the Ministry of Health in 2010)

© Copyright © ATQ. Design by NINA.vn